Advies voor verwijdering en retourzending

Elektrische en elektronische apparatuur bevat vervuilende stoffen die mogelijk een gevaar vormen voor de gezondheid en ons milieu, maar ook waardevolle grondstoffen die met uw medewerking kunnen worden gerecycled. Daarom moet AEEA aan het einde van de levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval worden ingezameld en mag het niet bij het normale huishoudelijke afval worden weggegooid. Dit wordt aangegeven door het hieronder afgebeelde symbool van een doorgekruiste vuilnisbak, waarmee elektrische apparaten zijn gemarkeerd.

Uw verplichting om oude elektrische apparatuur in te leveren

Volgens de wet op elektrische en elektronische apparatuur (ElektroG) is elke consument wettelijk verplicht om oude elektrische apparatuur, waaronder armaturen, lampen en ventilatoren (met uitzondering van gloeilampen), op een professionele en milieuvriendelijke manier weg te gooien en in te leveren bij een erkend inzamel- of inleverpunt. AEEA wordt daar gratis geaccepteerd en gerecycled op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier. De inzamel- en inleverpunten geven de oude apparaten aan gecertificeerde gespecialiseerde afvalverwerkingsbedrijven, die eerst controleren of de apparaten kunnen worden opgeknapt en hergebruikt. Als hergebruik niet mogelijk is, worden de verontreinigende stoffen uit de apparaten verwijderd en worden waardevolle hulpbronnen gerecycled.

Vooral niet met het huishoudelijk afval weggooien:

 • Lampen en armaturen
 • Compacte fluorescentielampen met of zonder voorschakelapparaat (spaarlampen)
 • Fluorescentielampen (tl-buizen)
 • Ontladingslampen (inclusief metaaldamplampen)
 • LED lampen
 • Batterijen en oplaadbare batterijen

Gemakkelijk te verwijderen lichtbronnen moeten worden verwijderd en apart worden weggegooid voordat het oude apparaat wordt ingeleverd. Hetzelfde geldt voor gemakkelijk verwijderbare gebruikte batterijen en accu’s en voor batterijen en accu’s die niet zijn opgenomen in de WEEE.

Gloeilampen en halogeenlampen mogen bij het huishoudelijk afval. Als je niet zeker weet om welk type lamp het gaat, lever hem dan in bij een geschikt inzamelpunt.

Waarom moeten oude elektrische apparaten worden ingeleverd bij een inzamelpunt?

Elektrische apparaten bevatten waardevolle hulpbronnen en ook vervuilende stoffen. De inzamelpunten geven de oude apparaten aan gecertificeerde afvalverwerkingsbedrijven, die eerst controleren of het mogelijk is om de apparaten op te knappen en te hergebruiken. In het ideale geval kunnen oude producten worden opgeknapt. Als hergebruik niet mogelijk is, worden de oude apparaten dienovereenkomstig behandeld. Verontreinigende stoffen worden uit de apparaten verwijderd en waardevolle hulpbronnen worden gerecycled. Dit beschermt het milieu en de slinkende hulpbronnen.

Correcte behandeling van kapotte spaarlampen

Spaarlampen bevatten kleine hoeveelheden kwik, maar deze liggen ruim onder de wettelijke grenswaarden en vormen dus geen gezondheidsrisico. Toch moet je rekening houden met enkele voorzorgsmaatregelen voor het geval een spaarlamp stuk gaat:

 • Neem de scherven voorzichtig op met een vochtige doek.
 • Verpak ze luchtdicht in een plastic zak of een conservenpot.
 • Breng ze naar het verzamelpunt voor vervuilende stoffen.
 • Vermijd contact met de huid en ventileer de ruimte gedurende 20 tot 30 minuten.
 • Gebruik geen stofzuiger om de scherven op te zuigen.

Omgaan met persoonlijke gegevens bij het weggooien van oude apparatuur

Houd er rekening mee dat elke consument zelf verantwoordelijk is voor het verwijderen van persoonlijke gegevens uit de afgedankte apparatuur.

Rapportage- en informatieverplichtingen voor fabrikanten: https://www.stiftung-ear.de/de/service/statistische-daten/jahres-statistik-mitteilung