1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke

1.1 We zijn blij dat u onze website www.gereedschap-tuin.com bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO) is Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Duitsland,Tel.: +492293 907999, Fax: +492293 907998, E-Mail: info@holz-jaeger.com. De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 De verantwoordelijke persoon heeft voor deze website een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die als volgt kan worden gecontacteerd: Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Svenja Jaeger, Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Duitsland,Tel.: +492293 907999, info@holz-jaeger.com.

1.4 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen, maakt deze website gebruik van een SSL- of SSL-protocol. TLS-codering. Je herkent een versleutelde verbinding aan de string“https://” en het slotsymbool in je browserbalk.

2) Verzamelen van gegevens bij het bezoeken van onze website

Tijdens het louter informatieve gebruik van onze website, d.w.z. als u zich niet registreert of op een andere manier informatie naar ons verzendt, verzamelen we alleen de gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde “server log files”). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u weer te geven:

– Onze bezochte website
– Datum en tijd op het moment van toegang
– Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
– Bron/referentie vanwaar je de pagina hebt bereikt
– Gebruikte browser
– Gebruikt besturingssysteem
– Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de logbestanden van de server achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn van illegaal gebruik.

3) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken we op verschillende pagina’s gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen op je eindapparaat. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden na het einde van de browsersessie weer verwijderd, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons of onze partnerbedrijven (third-party cookies) in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). Als cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden in individuele mate. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf gedefinieerde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijv. het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelmandje voor een later bezoek aan de website). Voor zover persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden geïmplementeerd, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b DSGVO voor de uitvoering van het contract of op grond van art. 6 lid. 1 lit. f DSGVO om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het websitebezoek te beschermen.

We kunnen samenwerken met reclamepartners die ons helpen om onze website interessanter voor u te maken. Voor dit doel worden ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Als we samenwerken met bovengenoemde reclamepartners, wordt u afzonderlijk en apart geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de reikwijdte van de informatie die in elk geval binnen de onderstaande paragrafen wordt verzameld.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop het cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Je kunt deze voor de respectievelijke browsers vinden onder de volgende links:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chroom: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

4) Contact opnemen

Persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail). Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigd belang om te reageren op uw verzoek in overeenstemming met art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Als uw contact is gericht op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid. 1 lit. b GDPR. Uw gegevens worden gewist nadat uw aanvraag definitief is afgehandeld; dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die het tegendeel bewijst.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantenrekening en voor contractverwerking

Volgens Art. 6 lid. 1 lit. b DSGVO worden persoonsgegevens nog steeds verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, kun je zien op de respectievelijke invoerformulieren. Verwijdering van je klantenaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. We bewaren en gebruiken de gegevens die u verstrekt voor de verwerking van het contract. Na volledige verwerking van het contract of verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens geblokkeerd met betrekking tot fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen en na afloop van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens van onze kant is voorbehouden, waarover wij u hieronder informeren.

6) Gebruik van eenmalige aanmeldingsprocedures

Facebook verbinding

Op onze website kunt u zich aanmelden om een klantenaccount aan te maken of u te registreren met de sociale plug-in “Facebook Connect” van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS (“Facebook”), in het kader van de zogenaamde single sign-on-technologie, als u een Facebook-profiel hebt. U herkent de social plugins van “Facebook Connect” op onze website aan de blauwe knop met het Facebook-logo en het opschrift “Aanmelden met Facebook” of “Verbinden met Facebook” of “Aanmelden met Facebook”. Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Facebook-profiel hebt of momenteel niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een Facebook-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van het legitieme belang van Facebook bij het weergeven van gepersonaliseerde reclame op basis van surfgedrag.

Door deze “Facebook Connect”-knop op onze website te gebruiken, hebt u ook de mogelijkheid om in te loggen of u te registreren op onze website met behulp van uw Facebook-gebruikersgegevens. Alleen als u voorafgaand aan het registratieproces uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven op basis van een overeenkomstige kennisgeving over de uitwisseling van gegevens met Facebook in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. een DSGVO, ontvangen we de algemene en openbaar toegankelijke informatie die is opgeslagen in uw profiel wanneer u de knop “Facebook Connect” van Facebook gebruikt, afhankelijk van uw instellingen voor de bescherming van persoonsgegevens bij Facebook. Deze informatie omvat de gebruikers-ID, naam, profielfoto, leeftijd en geslacht.

Houd er rekening mee dat na wijzigingen in het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Facebook, toestemming ook kan leiden tot de overdracht van uw profielfoto’s, gebruikers-ID’s van vrienden en vriendenlijst als deze zijn gemarkeerd als “openbaar” in uw privacy-instellingen op Facebook. De door Facebook verzonden gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt voor het aanmaken van een gebruikersaccount met de benodigde gegevens, indien deze door u voor dit doel op Facebook zijn vrijgegeven (titel, voornaam, achternaam, adresgegevens, land, e-mailadres, geboortedatum). Omgekeerd kunnen gegevens (bijv. informatie over uw surf- of koopgedrag) door ons worden doorgegeven aan uw Facebook-profiel op basis van uw toestemming.

De gegeven toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon die aan het begin van deze verklaring wordt genoemd.

Facebook Inc. met hoofdkantoor in de Verenigde Staten is gecertificeerd voor de us-European data protection agreement “Privacy Shield”, die naleving garandeert van het niveau van gegevensbescherming dat van toepassing is in de EU.
Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten in dit verband en het instellen van opties om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens direct aan uw Facebook-profiel toewijst, moet u uitloggen bij Facebook voordat u onze website bezoekt. Je kunt het laden van Facebook-plugins ook volledig voorkomen met add-ons voor je browser, bijvoorbeeld met “Adblock Plus” https://adblockplus.org/de/.

7) Functie voor opmerkingen

In het kader van de commentaarfunctie op deze website worden naast uw commentaar ook gegevens over het tijdstip waarop het commentaar is gemaakt en de door u gekozen commentatornaam opgeslagen en gepubliceerd op de website. Bovendien wordt uw IP-adres geregistreerd en opgeslagen. Deze opslag van het IP-adres vindt plaats om veiligheidsredenen en in het geval dat de persoon in kwestie inbreuk maakt op de rechten van derden door een opmerking te plaatsen of illegale inhoud plaatst. We hebben je e-mailadres nodig om contact met je op te nemen als een derde partij bezwaar maakt tegen je gepubliceerde inhoud als zijnde illegaal. De rechtsgrondslag voor het opslaan van uw gegevens is art. 6 lid. 1 lit.b en f DSGVO. We behouden ons het recht voor om commentaren te verwijderen als derden bezwaar maken tegen het feit dat ze onwettig zijn.
Je kunt je als gebruiker abonneren op de vervolgopmerkingen. Hiervoor ontvangt u een bevestigingsmail om er zeker van te zijn dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres (dubbele opt-in procedure). De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking in het geval van het abonneren op reacties is art. 6 lid. 1 lit. a GDPR. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor lopende commentaarabonnementen met werking voor de toekomst. Raadpleeg de bevestigingsmail voor meer informatie over hoe u zich kunt afmelden.

8) Gegevensverwerking voor orderverwerking

8.1 Voor de afhandeling van uw bestelling werken wij samen met dienstverleners die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van afgesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan deze dienstverleners in overeenstemming met de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden in het kader van de contractuele verwerking doorgegeven aan het transportbedrijf dat met de levering belast is, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de in opdracht gegeven kredietinstelling in het kader van de betalingsverwerking, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Als betalingsdienstaanbieders worden gebruikt, informeren wij u daar hieronder expliciet over. De rechtsgrondslag voor de overdracht van de gegevens is art. 6 lid. 1 lit. b GDPR.

8.2 Om onze contractuele verplichtingen tegenover onze klanten na te komen, werken we samen met externe verzendpartners. Wij maken uw naam en uw afleveradres en e-mailadres uitsluitend bekend ten behoeve van de levering van goederen Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO aan een door ons geselecteerde verzendpartner.

8.3 Doorgeven van persoonlijke gegevens aan verzenddienstverleners

  • GLS

Als de goederen worden geleverd door de transportdienstverlener GLS(General Logistics Systems
Germany GmbH & Co. OHG
, GLS Germany-Straße 1 – 7, DE-36286 Neuenstein), geven wij uw e-mailadres door in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. een DSGVO aan GLS voorafgaand aan de levering van de goederen voor het afstemmen van een leveringsdatum of voor kennisgeving van levering, op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het bestelproces. In alle andere gevallen zullen wij u met het oog op de levering de volgende informatie verstrekken overeenkomstig art. 6 lid. 1 lit. b DSGVO geeft alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan GLS. De informatie wordt alleen doorgegeven als dit nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met GLS of kennisgeving van levering niet mogelijk.

Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken met effect voor de toekomst ten opzichte van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten opzichte van de transportdienstverlener GLS.

  • DHL

Als de goederen worden geleverd door de transportdienst DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), maken wij uw e-mailadres bekend in overeenstemming met art. 6 Para. 1 lit. een DSGVO vóór de levering van de goederen met het oog op het afstemmen van een leveringsdatum of voor de melding van de levering aan DHL, op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het bestelproces. In alle andere gevallen zullen wij u met het oog op de levering de volgende informatie verstrekken overeenkomstig art. 6 lid. 1 lit. b DSGVO geeft alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan DHL. De informatie wordt alleen doorgegeven als dit nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de leverdatum met DHL of kennisgeving van levering niet mogelijk.

Toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of bij de transportdienstverlener DHL.

  • Hermes

Als de levering van de goederen wordt uitgevoerd door de vervoerder Hermes(Hermes Germany GmbH
Essener Straße 89, D-22419 Hamburg), zullen wij uw e-mailadres openbaar maken in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. een DSGVO aan Hermes voorafgaand aan de levering van de goederen ten behoeve van het afstemmen van een leverdatum of voor kennisgeving van levering, mits u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven in het bestelproces. In alle andere gevallen zullen wij u met het oog op de levering de volgende informatie verstrekken overeenkomstig art. 6 lid. 1 lit. b DSGVO geeft alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan Hermes. De informatie wordt alleen doorgegeven als dit nodig is voor de levering van de goederen. Voorafgaande afstemming van de leverdatum met Hermes of kennisgeving van levering is in dit geval niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of bij de vervoersdienstverlener Hermes.

8.4 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (payment service providers)

– Paypal

Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of – indien aangeboden – “aankoop op rekening” of “betaling in termijnen” via PayPal, geven we uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”) in het kader van de betalingsverwerking. De openbaarmaking gebeurt in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.

PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of – indien aangeboden – “aankoop op rekening” of “betaling in termijnen” via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f DSGVO op basis van het rechtmatige belang van PayPal om uw betalingscapaciteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen of de betreffende betaalmethode wordt aangeboden. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden worden opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, hebben ze hun basis in een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Meer informatie over de wet op gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in de verklaring over gegevensbescherming van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.

– ONMIDDELLIJK

Als u kiest voor de betaalmethode “SOFORT”, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna te noemen “SOFORT”), aan wie wij uw gegevens die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling zullen doorsturen in overeenstemming met art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Sofort GmbH is onderdeel van de Klarna Groep (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van SOFORT kunt u vinden op het volgende internetadres: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz

9) Gebruik van sociale media: sociale plugins

9.1 Facebook-plugins met Shariff-oplossing

Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins (“plugins”) van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS (“Facebook”).
Om uw gegevens beter te beschermen wanneer u onze website bezoekt, zijn deze knoppen niet volledig geïntegreerd in de pagina als plugins, maar alleen via een HTML-link. Dit type integratie zorgt ervoor dat wanneer een pagina van onze website met dergelijke knoppen wordt opgeroepen, er nog geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van Facebook. Als je op de knop klikt, wordt er een nieuw browservenster geopend en wordt de Facebook-pagina opgeroepen waar je met de plugins kunt werken (indien nodig na het invoeren van je aanmeldingsgegevens).
Facebook Inc. met hoofdkantoor in de Verenigde Staten is gecertificeerd voor de us-European data protection agreement “Privacy Shield”, die naleving garandeert van het niveau van gegevensbescherming dat van toepassing is in de EU.
Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten in dit verband en het instellen van opties om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

9.2 Google+ plugins als Shariff-oplossing

Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins (“plugins”) van het sociale netwerk Google+, dat wordt geëxploiteerd door Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

Om uw gegevens beter te beschermen wanneer u onze website bezoekt, zijn deze knoppen niet volledig geïntegreerd in de pagina als plug-ins, maar alleen via een HTML-link. Dit type integratie zorgt ervoor dat er nog geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van Google+ wanneer een pagina van onze website wordt opgeroepen die dergelijke knoppen bevat. Als je op de knop klikt, wordt er een nieuw browservenster geopend en wordt de Google+ pagina opgeroepen, waar je kunt communiceren met de plugins daar (na het invoeren van je inloggegevens, indien van toepassing).

Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor de us-European data protection agreement “Privacy Shield”, die naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de informatie van Google over gegevensbescherming: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

9.3 Twitter-plugin als Shariff-oplossing

Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins (“plugins”) van de microblogdienst Twitter, die wordt geëxploiteerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS (“Twitter”).

Om uw gegevens beter te beschermen wanneer u onze website bezoekt, zijn deze knoppen niet volledig geïntegreerd in de pagina als plug-ins, maar alleen via een HTML-link. Dit type integratie zorgt ervoor dat wanneer een pagina van onze website met dergelijke knoppen wordt opgeroepen, er nog geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van Twitter. Als je op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en wordt de Twitter-pagina opgeroepen waar je met de plugins kunt werken (indien nodig na het invoeren van je aanmeldingsgegevens).

Twitter Inc. met hoofdkantoor in de Verenigde Staten is gecertificeerd voor de us-European data protection agreement “Privacy Shield”, die naleving garandeert van het niveau van gegevensbescherming dat van toepassing is in de EU.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter, evenals uw rechten in dit verband en het instellen van opties voor het beschermen van uw privacy, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming vanTwitter: https://twitter.com/privacy

10) Gebruik van sociale media: video’s

Gebruik van Youtube-video’s

Deze website maakt gebruik van de inbeddingsfunctie van Youtube om video’s van de aanbieder “Youtube”, die eigendom is van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”), weer te geven en af te spelen.

Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de provider alleen de opslag van gebruikersinformatie activeert wanneer de video(‘s) wordt/worden afgespeeld. Als het afspelen van ingesloten Youtube-video’s wordt gestart, gebruikt de aanbieder “Youtube” cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van “Youtube” worden deze onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als je bent aangemeld bij Google, worden je gegevens direct aan je account toegewezen wanneer je op een video klikt. Als je niet gekoppeld wilt worden aan je YouTube-profiel, moet je uitloggen voordat je de knop activeert. Google slaat uw gegevens (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) op als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO op basis van de gerechtvaardigde belangen van Google in de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op behoeften gebaseerde ontwerp van haar website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en je moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.
Onafhankelijk van het afspelen van de ingesloten video’s wordt bij het oproepen van deze website telkens een verbinding met het Google-netwerk “DoubleClick” tot stand gebracht, waardoor verdere gegevensverwerking zonder onze invloed kan plaatsvinden.

Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor de us-European data protection agreement “Privacy Shield”, die naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.
Meer informatie over gegevensbescherming bij “YouTube” vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

11) Webanalysediensten

Google (Universele) Analytics

– Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw verkorte IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”, die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het te verkorten en een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten. Bij uitbreiding wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen wordt deze verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.

Google gebruikt deze informatie namens ons om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browserplug-in of binnen browsers op mobiele apparaten kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie in te stellen dat het verzamelen van gegevens door Google Analytics binnen deze website in de toekomst zal voorkomen (dit opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics uitschakelen

Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor de us-European data protection agreement “Privacy Shield”, die naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.
Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

– Google Universele Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw verkorte IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”, die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het te verkorten en directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten. Bij uitbreiding wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen wordt deze verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.

Google gebruikt deze informatie namens ons om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat Google gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browserplug-in of binnen browsers op mobiele apparaten kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie in te stellen dat het verzamelen van gegevens door Google Analytics binnen deze website in de toekomst zal voorkomen (dit opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics uitschakelen

Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor de us-European data protection agreement “Privacy Shield”, die naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.
Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatoverkoepelende analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt de apparaatoverkoepelende analyse van uw gebruik uitschakelen in uw klantenaccount onder “Mijn gegevens”, “Persoonlijke gegevens”.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

12) Gereedschap en diversen

12.1 Google Maps

Op onze website gebruiken we Google Maps (API) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google Maps is een webservice voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Door deze service te gebruiken, wordt onze locatie aan u getoond en wordt een mogelijke reis gemakkelijker gemaakt.
Informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) wordt doorgegeven aan servers van Google in de VS en daar opgeslagen wanneer u die subpagina’s oproept waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens direct toegewezen aan uw account. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw Google-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) op als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO op basis van de gerechtvaardigde belangen van Google in de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op behoeften gebaseerde ontwerp van haar website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor de us-European data protection agreement “Privacy Shield”, die naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.
Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, hebt u ook de mogelijkheid om de webservice van Google Maps volledig te deactiveren door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en dus ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden gebruikt.

Je kunt de gebruiksvoorwaarden van Google bekijken op http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html en de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.

Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps is te vinden op de website van Google (“Google Privacy Policy”): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

13.2 Google Web Fonts

Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in zijn browsercache om teksten en fonts correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als je browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt door je computer.

Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor de us-European data protection agreement “Privacy Shield”, die naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.
Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

14) Rechten van de betrokkene

14.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten voor de betrokkene (toegangs- en interventierechten) ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:

– Recht op informatie conform art. 15 DSGVO: U hebt in het bijzonder recht op informatie over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode of criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, uitwissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens als deze niet door ons zijn verwerkt. de criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, uitwissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens als deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking die op u betrekking hebben, evenals uw recht om geïnformeerd te worden over welke garanties er bestaan in overeenstemming met artikel 46 van de GDPR als uw gegevens worden overgedragen aan derde landen;

– Recht op rectificatie in overeenstemming met art. 16 DSGVO: U hebt recht op onmiddellijke rectificatie van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben en/of aanvulling van onvolledige gegevens die wij over u bewaren;

– Recht op wissen conform art. 17 DSGVO: U hebt het recht om het wissen van uw persoonsgegevens aan te vragen indien wordt voldaan aan de vereisten van art. 17 lid. 1 van de GDPR. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte;

– Recht op beperking van de verwerking volgens art. 18 DSGVO: U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt gecontroleerd, als u het wissen van uw gegevens weigert vanwege onwettige gegevensverwerking en in plaats daarvan de beperking van de verwerking van uw gegevens vraagt, als u uw gegevens nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims nadat we deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt of als u bezwaar hebt gemaakt om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, zolang nog niet is vastgesteld of onze legitieme gronden prevaleren;

– Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 van de GDPR: Als u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking tegen de verwerkingsverantwoordelijke hebt ingeroepen, is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht om geïnformeerd te worden over deze ontvangers.

– Recht op gegevensoverdraagbaarheid conform art. 20 DSGVO: U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is;

– Recht om toestemming in te trekken die is gegeven in overeenstemming met art. 7 lid. 3 DSGVO: U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken. In het geval van intrekking zullen we de betreffende gegevens onverwijld verwijderen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden;

– Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig Art. 77 GDPR: Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de GDPR, hebt u – onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel – het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

14.2 RECHT VAN BEZWAAR

ALS WE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVENDE LEGITIEME BELANG, HEBT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE.
ALS U UW RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, STOPPEN WE MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. WE BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT OP VERDERE VERWERKING VOOR ALS WE DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING BEDOELD IS OM JURIDISCHE CLAIMS TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN.

ALS WE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN VOOR DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING. KUNT U BEZWAAR MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.
ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR AAN TE TEKENEN, STOPPEN WE MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN.

15) Duur van de opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonlijke gegevens wordt bepaald door de respectievelijke wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen onder handels- en belastingwetgeving). Na het verstrijken van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist als ze niet meer nodig zijn voor het uitvoeren van het contract of het initiëren van het contract en/of als er geen gerechtvaardigd belang van onze kant meer is om ze te blijven opslaan.

Status: 31.12.2018

Google Analytics-supplement

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat Google gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

U kunt het verzamelen door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken.
Er wordt een opt-out cookie ingesteld die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u in de Voorwaarden en bepalingen van Google Analytics of in het Overzicht van Google Analytics. We willen u erop wijzen dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code “gat._anonymizeIp();” om te zorgen voor een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-masking).

reCAPTCHA

Om uw aanvragen via internetformulieren te beschermen, gebruiken we de reCAPTCHA-service van het bedrijf Google Inc. (Google). De query dient om te onderscheiden of de invoer afkomstig is van een mens of van een geautomatiseerde, machinale verwerking. De query omvat het verzenden van het IP-adres en mogelijk andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Hiervoor wordt uw invoer doorgestuurd naar Google en daar verder gebruikt. Uw IP-adres wordt echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze service te evalueren. Het IP-adres dat door je browser wordt doorgegeven als onderdeel van reCaptcha zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. Op deze gegevens zijn de afwijkende bepalingen voor gegevensbescherming van het Google-bedrijf van toepassing. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Informatie over gegevensverwerking in verband met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Indien de beheerder van deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland bevindt, wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna “Google” genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op de computer van de websitebezoeker worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door de websitebezoeker mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de websitebezoeker (inclusief het verkorte IP-adres) wordt gewoonlijk naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Deze uitbreiding zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit een directe persoonlijke verwijzing uit. Bij uitbreiding wordt het IP-adres van Google vooraf ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Het IP-adres dat binnen het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de website-exploitant zal Google de verkregen informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). Het legitieme belang van de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden voldoende beschermd door pseudonimisering.

Google LLC. garandeert een adequaat niveau van gegevensbescherming op basis van de standaard contractuele bepalingen. De gegevens die worden verzonden en gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. gebruikers-ID) of advertentie-ID’s worden automatisch na 50 maanden verwijderd. Het verwijderen van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, gebeurt automatisch één keer per maand.

Het verzamelen door Google Analytics kan worden voorkomen door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de gegevens die door cookies worden gegenereerd, kunnen ook op elk moment worden geweigerd met werking voor de toekomst. De bijbehorende browserplug-in kan worden gedownload en geïnstalleerd via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de website kan het verzamelen van gegevens door Google Analytics op deze website voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie ingesteld die voorkomt dat er in de toekomst gegevens worden verzameld bij een bezoek aan deze website.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellingen en bezwaarmogelijkheden zijn te vinden in het privacybeleid van Google(https://policies.google.com/privacy) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google(https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA

Om uw aanvragen via internetformulieren te beschermen, gebruiken we de reCAPTCHA-service van het bedrijf Google LLC (Google). De query dient om te onderscheiden of de invoer afkomstig is van een mens of van een geautomatiseerde, machinale verwerking. De query omvat het verzenden van het IP-adres en mogelijk andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Hiervoor wordt uw invoer doorgestuurd naar Google en daar verder gebruikt. Uw IP-adres wordt echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze service te evalueren. Het IP-adres dat door je browser wordt doorgegeven als onderdeel van reCaptcha zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. Op deze gegevens zijn de afwijkende bepalingen voor gegevensbescherming van het Google-bedrijf van toepassing. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar: https://policies.google.com/privacy?hl=de