Herroepingsrecht voor consumenten

(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn).

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen 30 dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen.

De annuleringstermijn is 30 dagen vanaf de datum,

  • waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst hebt genomen of heeft genomen, indien u een of meer goederen hebt besteld als onderdeel van een uniforme bestelling en deze uniform worden of zullen worden geleverd, of
  • op de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of in ontvangst heeft genomen indien u meerdere goederen heeft besteld als onderdeel van een uniforme bestelling en deze afzonderlijk worden geleverd, of
  • op de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in ontvangst heeft genomen, als u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd, of
  • waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste goederen in ontvangst hebt genomen of heeft genomen, als u een overeenkomst hebt gesloten voor de regelmatige levering van goederen gedurende een vaste periode.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Duitsland, telefoonnummer: 02293/907999, e-mailadres: info@holz-jaeger.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Je kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch invullen en indienen op onze website https://werkzeug-garten.de/widerrufsbelehrung/. Als u gebruik maakt van deze optie, sturen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging van deze herroeping (bijvoorbeeld per e-mail).

Om te voldoen aan de annuleringstermijn, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht verzendt voor het einde van de annuleringstermijn.

Gevolgen van intrekking

Als u dit contract herroept, betalen wij u alle van u ontvangen betalingen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 30 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval niet later dan 30 dagen vanaf de dag waarop u ons hebt geïnformeerd over de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als je de goederen verzendt voor het verstrijken van de periode van 30 dagen.

Wij dragen de kosten voor het retourneren van de goederen als je het door ons verstrekte retourformulier gebruikt en de goederen binnen Duitsland aan ons worden geretourneerd.

Als u de goederen vanuit een ander land dan Duitsland naar ons terugstuurt, moet u de kosten van de retourzending dragen. De kosten voor het retourneren variëren sterk en zijn afhankelijk van het land van waaruit je de goederen retourneert en van de grootte en het gewicht van het pakket. Via de volgende link naar de logistieke dienstverlener GLS kunt u bijvoorbeeld de kosten voor een retourzending vanuit uw land bekijken: https://gls-group.eu/

In het geval van een defecte of verkeerde levering, voorzien we altijd een GLS-retourlabel.

Je hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, kenmerken en werking van de goederen.

Voorbeeld annuleringsformulier

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

– Een

Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Duitsland, telefoonnummer: 02293/907999, e-mailadres: info@holz-jaeger.com

– Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)

– Datum

___________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.