Oxaalzuur | Houtontgrijzer | Zilverreiniger

Opmerking

Oxaalzuur is volledig biologisch afbreekbaar en ontleedt via de vorming van mierenzuur tot water, kooldioxide en koolmonoxide. Het is geclassificeerd in het laagste watergevaarniveau WGK1 en is geschikt voor het reinigen van alle onbehandelde of geoliede houten oppervlakken.

De reinigingsoplossing mag niet in contact komen met gegalvaniseerde onderdelen omdat dit de galvanisatie beschadigt. Als de reinigingsoplossing in contact komt met geverfde oppervlakken, treedt bleking op.

Oxaalzuur komt van nature voor in rabarber, zuring of spinazie, bijvoorbeeld. Het is volledig biologisch afbreekbaar en het verwijdert de grijze waas van hout en maakt het helderder. Het lost roest op en reinigt aangetast zilver.

Neem de veiligheidsinstructies op de verpakking in acht. Oxaalzuur mag niet in de handen van kinderen komen. Bij inslikken of bij contact met de ogen onmiddellijk uitspoelen en een arts raadplegen.

Toepassing als terrasreiniger

Verwijder grof vuil van het hout en maak het goed nat. Trek rubberen handschoenen en een veiligheidsbril aan. Los het oxaalzuur op in water in een verhouding van 1 op 20 (50 gram per liter). Breng de reinigingsoplossing aan op het natte hout, bijvoorbeeld met een dweil, en laat het ongeveer 15 minuten intrekken.

Wrijf vervolgens met een schrobber of handborstel. Spoel het hout af met veel water.

Let op: Galvaniseren wordt beschadigd of vernietigd door oxaalzuur!

Toepassing als zilverreiniger

Los het oxaalzuur op in water in een verhouding van 1 op 20 (50 gram per liter) en leg het aangetaste zilver in de oplossing. Was na ongeveer 15 minuten de oxaalzuuroplossing af.