Organische meststoffen

Cuxin DCM

Beste prijsgarantie

Als je bij een andere verkoper een lagere prijs (incl. verzendkosten) vindt, krijg je dit Cuxin DCM-artikel bij ons voor dezelfde prijs.

Deze garantie is geldig tot 14 dagen na aankoop. Speciale verkopen uit voorraadliquidaties, insolventies en veilingen zijn uitgesloten.

Waarom biologisch bemesten?

Organische meststoffen vullen de toevoer van voedingsstoffen voor de gewassen in de tuin aan. De voedingsstoffen in de bodem zijn vaak niet in de optimaal bruikbare vorm en hoeveelheid. Alleen door plantenvoeding via bemesting kan de plant optimaal worden gevoed. De bemesting moet worden aangepast aan de behoeften van de plant. Door onze organische meststoffen te gebruiken, wordt de voeding van de plant geoptimaliseerd, de groei van de plant bevorderd en de opbrengst en ook de kwaliteit van de geoogste producten verbeterd. De vruchtbaarheid van de bodem wordt permanent verhoogd door organische bemesting.

Waarom bemesten met CUXIN DCM?

Je kunt de humuslaag van de bodem fundamenteel verbeteren door consequent gecomposteerde natuurlijke meststoffen zoals ORGASAN ORGANIC FULL FERTILISER te gebruiken. Met deze meststof worden humusverbindingen opgebouwd via complexe composteringsprocessen, die de zogenaamde permanente humus vormen.

Humus (organisch materiaal) verbetert de bodemstructuur en verhoogt het bodemleven. Het humusgehalte kan worden verhoogd met natuurlijke meststoffen en goed gerijpte compost. Compost moet echter absoluut vrij zijn van ziekteverwekkers en onkruidzaden. Ondersteun daarom de micro-organismen bij de omzetting van je compost door kalk of speciale compoststarters toe te voegen.

In “zware” klei- en leembodems maakt humus de grond aanzienlijk losser.

Een humusrijke bodem slaat voedingsstoffen beter op in een vorm die beschikbaar is voor planten (vooral belangrijk voor zandgronden). Humus vermindert ook de uitspoeling van stikstof

Humus slaat neerslagwater op – zoals in een spons – in een vorm die onmiddellijk beschikbaar is voor de plant; er is dus meer water beschikbaar voor de wortels tijdens droge periodes!

Wat betekent MINIGRAN?

Het unieke Minigran productieproces produceert een microgranulaat dat aanzienlijk kleiner is dan klassieke granulaten en bovendien zeer fijn en homogeen is. Hierdoor wordt de meststof gelijkmatig over de planten verdeeld. Een andere speciale eigenschap is dat het minigranulaat geen breekranden heeft. Hierdoor bevat het weinig stof en geur. Een bijkomend voordeel is de zeer lage uitspoeling van voedingsstoffen naar het grondwater in vergelijking met chemische meststoffen. De voedingsstoffen zijn beschikbaar voor planten, met maximaal respect voor het milieu.

Organische meststof van Cuxin DXM voor gezonde planten en niet-verontreinigde flora en fauna.

Gemüsegarten